книжевност

Во Македонија пред Кина

од

Реидар Јонсон (1944) е шведски ромасиер, драматург, сценарист и режисер. По повод неодамнешното појавување на неговиот роман „Мојот живот како куче“ на македонски јазик, Репер му постави неколку прашања.