Митко Гогов

Keep calm и создавај!

од

Мала мисловна рефлексија за она што академската графичарка Билјана Василева се обидува да го создаде низ годините, односно ретроспекција на нејзиниот ликовен израз.