Книга на месец Декември

Кујунџилаџи

Александар Кујунџиски

Книга на месецот декември 2

Карика по карика – кариера!

За Осми март на жената ѝ донесе кармин – на јаката од кошулата.

И кога би онемел, тој не би минал на дела.

Каков баксуз е тој! Тамам научи да плива – се удави!

Како да одгледуваме собни цвеќиња, кога живееме во визба!?

Карика по карика – кариера!

Најпрвин на книгата ќе ѝ ставиме астрономска цена, а потоа се прашуваме како да ја приближиме до читателите!

Невработен е. Има најмногу колеги.

Ни до лесна жена не се доаѓа лесно; и за неа треба да ти тежи џебот!

О, колку е жално, о, колку е мачно: веќе немаме толку орачи, колку што имаме пејачи!

Отиде да му извадат заб. Душата му ја извадија!

Повторувам: нема репете!

Познавам толку развиен физички работник, кој би можел да крене дури триста директорски плати!

Пороците обично почнуваат во друштво, а завршуваат во самици.

Сигурно дека ќе му врие в глава, кога му гори под нозете!

Сите зборови се всушност – крстозбор!

Со еден удар – доби две модрици.

Тешко нам ако поубавиот пол би бил и појак пол!

Тој врти-сучи, а нас нè фаќа вртоглавица!

Толку е бездушен што и во срцето има гасна комора!

Хармоничен брак: тој свири на гајда, а таа на клавир!

Шапката не го прави човекот повисок.

Што ако сум сиромав? Имам богато животно искуство!

Што, гладен ли си?! Дојди ваму, да јадеш ќотек!

Тагови од објавата
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *