Кон „Последните денови на Ханс“ од Михајло Свидерски, Или -Или 2019

Зрело наратолошко патување

Kусиот роман „Последните денови на Ханс“ на Михалјо Свидерски, е големо и пријатно изненадување за авторот на овие редови. Михајло го знам и го читам пред се’ како поет, но и одличен преведувач, односно препејувач. Во 2014 година тој го најави својот сериозен влез и на прозната страна од македонската книжевна сцена со „Бело и црвено“, за која ја доби наградата Новите. Од тогаш се поминати скоро 6 години и еве го Свидерски со нешто соесема ново, во секој поглед.
„Последните денови на Ханс“ е едно прилично сложено четиво, писмо кое е тешко да се омеѓи во жанровски одредници или класификации, иако можеби е најблизу до она што се нарекува модерен, пред се’ европски, роман на тек на свест. Наратолошката структура на текстот е таква што сфаќате дека читате река од зборови и реченици на едно нејасно ЈАС. Раскажувачот е и фокализатор, значи оној низ чии очи ги гледаме нештата, кој зборува и пишува за себе и за нештата околу себе, и тоа низ една прилично енигматична перспектива. Во позадината на крајно егоцентричното сепство на ликот-раскажувач, се наѕираат и фактички елементи, состојби, па можеби и историски податоци кои се навидум само како расфрлани, како неважни, но тие ја прават уште поголема стапицата во која влегува читателот.
Доминантно логореичната и психотична атмосфера е изградена вешто, трпеливо, небаре на неа се посветил мајстор-ѕидар, кој со големо внимание бирал каде ќе ги намести многуте зборови што ја следат поматената свест на раскажувачот. Но и тука мрежата на нараторот има уште еден јазол. Дали се’ што тој зборува е кажано на јаве или е влез во неговиот или нечиј туѓ сон. Оноричноста се надоврзува на шизоферената состојба од погоре, па ја засилува и така многу моќната игра на ликот за кој не знаеме дали е жртва или џелат, дали е мачен или други го мачат? Од многуте нејасни ситуации – едно е сигурно, а тоа е дека живее во некој вид затвор во кој своето лице го гледа со маски. Некоја понатамошна анализа на романот на Свидерски, а верувам дека ќе има доста, бидејќи е навистина податлив за тоа, може да ја повлече и паралелата со Јукио Мишима и новелата „Исповед на една маска“, и бројните допирни точки по прашањето на односот кон смртта и страдањето што го отвораат главнитејунаци.
„Последните денови на Ханс“ е роман во кој енигмата или мистеријата не се откриваат до крај па дури и кога ќе се открие идентитетот на раскажувачот, читателот останува во недоумица, неверица дека ТОЈ е навистина ТОЈ. Тука Свидерски прави уште едно зрело наратолошко патување, уште еден прилично зрел раскажувачки потег и уфрла уште неколку гласови кои се претопуваат со внатрешниот монолог на доминантниот раскажувач. Вака поставена ситуацијата уште повеќе се усложнува затоа што ненаметливо се менуваат и точките на гледање на нештата, посебно точката на гледање на главниот лик, чиј идентитет и понатаму не го знаеме, но сега добиваме нови перспективи и можност да го видме и од страна и тоа блаодарение токму на полифоничноста.
Прашањата што се ројат – се удвојуваат, читателот е детектив низ лавиринтите на оваа психолошка приказна. Дали негативецот е всушност најголемиот сонувач, дали неговите намери се добри , а нивната реализација крвава и злосторничка? Дали солзите се садистички ? Дали тој искрено пати кога другите страдаат или пак чувствува настрано оргазмично задоволство гледајќи ја туѓата болка?
Во романот постојат и силно нагласени филозофски секвенци за слободата како тешко остварлива и посакувана, или нејзина споредба со желбата за власт над другиот.
На крајот ќе завршам со уште една можна идеја за некоја следна анализа и компарација со уште едно големо дело на европскиот роман, мајсторскиот „Бранови“ од Вирџиниј Вулф, 6 паралелни гаса, полифоничност од најдобар ков. Кај Свидерски избројав четири, но земете го бројот со резерва. Се надевам, дури и посакувам, некој следен читател да ме исправи и да каже дека открил нов глас во сложеното психолошко и наратолошко завртување на завртката наречено „Последните денови на Ханс“.

Тагови од објавата
More from Александра Јуруковска
Да се погледне Другиот со отворени очи
кон „Кога заминав од Карл Либкнехт“ од Лидија Димковска, Или-Или 2019
Повеќе
0 replies on “Кон „Последните денови на Ханс“ од Михајло Свидерски, Или -Или 2019”