Поезија

Лирскиот пат непресушен

од

(кон стихозбирката Жените и буквите од Ерол Туфан)
Туфан ги поставува темелите на зборот упатен кон својата муза – жената, со што ја најавува насоката на својата поетика во стихозбирката.