Расказ

Меги

од

Меги имаше 58 години и доволно искуство за да знае дека не е дух: можеше физички да допира работи, имаше потреба од храна, можеше…

Недела

од

Оваа недела не беше како вообичаените, некако сè беше различно и нејасно, но подоцна и повеќе од јасно, чудно. И сонцето силно ме прегрнуваше,…

Заб

од

Утрото беше некако потиштено, магловито и му тежеше на плешките уште откако стана. Нешто го беше наседнало така неподлносливо да не може да се…

БИГМЕН

од

Сѐ почна со езерото на градскиот плоштад. Сепак стигна да помисли: „Плоштадот не е толку голем да се создаде езеро тука“, но галијата веќе…

ПРДИКОКОС – СЕКВЕНЦИ

од

Спуштете го фитилот – се потсеќа на реченицата што ја користеше дедо му кога во кујната на семејната куќа во Мара Јосифовска бр. 6 ќе се скараа нана и тета. Но во меѓувреме велосипедистот удира силен бокс по вилицата на возачот, по што овој паѓа како покосен, а темните очила му се отркалаа по тротоарот.

Вибрации

од

Млади лица, тинејџери – насмеани, ведри и во младоста опиени. Смеа околу нив кружи, задоволни позитивни вибрации се шират и невино опкружувањето го игнорираат. Нема друг свет освен нивниот, друг универзум со друга реалност. Со друштвената игра и пијалокот, свртени со друг поглед кон светот.