Семинарска

Митски секвенции во „Улис“: Потрагата за љубов и за семејство

од

Овој труд ги анализира митските паралели во Улис преку ликовите од овие две дела со помош на концептот за мит на Мелетински, според кој митските паралели се користат за да го „структурираат описот на современиот живот и внатрешните мисли“

: Филозофијата и нарацијата во контекст на структурата на делото „Кланица 5” од Курт Вонегат: (2)

од

„Извртената хронологија во Кланица 5 е од големо значење за тоа дека старите наративи- особено Пепелашка или најприфатената приказна во Западната Цивилизација или Библиската приказна за падот и искупувањето-потфрлиле пред човештвото. Кравите мукаат. Бебето врисна. Но Исус, малото боже,
ни глас не писна.“

Филозофијата и нарацијата во контекст на структурата на делото „Кланица 5” од Курт Вонегат (1)

од

Како атеист и човек кој не ја сака гробишта, решив да ги посетам гробовите на моите родители во Индијанаполис. Додека гледав во двете плочи, една покрај друга, посакував- можев да го слушнам во мојата глава, знаев што посакувам- да беа посреќни од тоа што беа. Беше проклето лесно за нив да бидат посреќни од тоа што беа. Јас научив за големата тага од нив.

Романтизмот и демонизмот

од

Таков карактеристично роматичарски, амбивалентен пристап на демонскиот актер го наоѓаме само кај Лермонтов, чиј јунак покрај својата жед за морална преродба останува извор на деструкција.

Теориска анализа на фрагменти од циклусот поезија „Молитви“ од Ацо Шопов

од

Дефинирајќи го лирскиот циклус како извесно мноштво на взаемно поврзани поетски текстови, ние со самото тоа во структурата на циклусот констатираме присуство не само на експлицитно изразени поетски текстови, туку акцентираме помалце очигледни (но не и помалце значајни) компоненти, како што се интертекстуалните врски.