Семинарска

Битовите елементи во драмите ,,Македонска крвава свадба‘‘ од Војдан Поп Георгиев-Чернодрински и ,,Црне војвода‘‘ од Марко Цепенков

од

Уште од самите почетоци драмата имала задача да прави приказни кои се прикажуваат на театарската сцена пред театарска публика која се соживува со доживувањата…

Категоријата простор во романите „Проклета авлија“ и „Госпоѓица“ од Иво Андриќ

од

За книжевниот простор Категоријата простор претставува предмет на интерес на повеќе науки и научни дисциплини кои при анализата на овој феномен тргнуваат од различни…

Митски секвенции во „Улис“: Потрагата за љубов и за семејство

од

Овој труд ги анализира митските паралели во Улис преку ликовите од овие две дела со помош на концептот за мит на Мелетински, според кој митските паралели се користат за да го „структурираат описот на современиот живот и внатрешните мисли“

: Филозофијата и нарацијата во контекст на структурата на делото „Кланица 5” од Курт Вонегат: (2)

од

„Извртената хронологија во Кланица 5 е од големо значење за тоа дека старите наративи- особено Пепелашка или најприфатената приказна во Западната Цивилизација или Библиската приказна за падот и искупувањето-потфрлиле пред човештвото. Кравите мукаат. Бебето врисна. Но Исус, малото боже,
ни глас не писна.“

Филозофијата и нарацијата во контекст на структурата на делото „Кланица 5” од Курт Вонегат (1)

од

Како атеист и човек кој не ја сака гробишта, решив да ги посетам гробовите на моите родители во Индијанаполис. Додека гледав во двете плочи, една покрај друга, посакував- можев да го слушнам во мојата глава, знаев што посакувам- да беа посреќни од тоа што беа. Беше проклето лесно за нив да бидат посреќни од тоа што беа. Јас научив за големата тага од нив.

Романтизмот и демонизмот

од

Таков карактеристично роматичарски, амбивалентен пристап на демонскиот актер го наоѓаме само кај Лермонтов, чиј јунак покрај својата жед за морална преродба останува извор на деструкција.

Теориска анализа на фрагменти од циклусот поезија „Молитви“ од Ацо Шопов

од

Дефинирајќи го лирскиот циклус како извесно мноштво на взаемно поврзани поетски текстови, ние со самото тоа во структурата на циклусот констатираме присуство не само на експлицитно изразени поетски текстови, туку акцентираме помалце очигледни (но не и помалце значајни) компоненти, како што се интертекстуалните врски.