Kнига на месецот

THE GAME

од

Една конкретна зачуденост произлегуваше од секојдневното набљудување на децата: тие како да беа плен на некое необјасниво генетско уназадување, поради кое, наместо да го подобруваат човештвото, како убедливо да спроведуваа негов мистериозен регрес.

Невидливиот чувар

од

Бавно пријде, набљудувајќи го местото што некој го избрал за смртта. Крај реката беше се создала плажа од сиви заоблени камења, веројатно довлечкани од надоаѓањето на водите пролетта, сув појас во широчина од околу девет метри што се протегаше до каде што досегаше нејзиниот поглед, на слабата светлина од зазорувањето.

Повторно роден

од

Надеж. Мислам на зборов што поприма облик во мракот. Има лик на подзапрепастена жена, од оние што си го влечат поразот со себе, но и понатаму достоинствено се борат.

Човекот по име Уве

од

Повторно завладеа тишина. Не многу поинаква од онаа што можеби би настанала меѓу двајца револверисти што одеднаш забележале дека заборавиле да ги понесат своите револвери.

СТАКЛЕНАТА РЕКА

од

Преубавите камени орнаменти од цветови и животни со фигури на птици и елени, змии и кучиња, испреплетени со розетки што небаре беа извезени околу вратата…

АПНЕЈА

од

Речиси е време за ручек.
Скијам со девојка ми, всушност одам пред неа зашто е пребавна.
Речиси е време за ручек.
Лицето ми е нурнато во снегот.