Книжевност

Театарски роман

од

Некој тропаше на вратата. Заповеднички и повторно.Го ставив револверот во џебот од панталоните и тивко викнав:
– Напред!

Мигот

од

Тие светли часови на подем и вистинска среќа му даваат смисла на целиот наш изминат животен пат.

Измислување сказни

од

Човек треба да е многу внимателен кога измислува сказни. Децата ги знаат сите. А би сакале да слушнат уште. Други. Нови. Но, тие мора да бидат како старите, познатите. И не смеат да бидат исти.