Книжевност

Мигот

од

Тие светли часови на подем и вистинска среќа му даваат смисла на целиот наш изминат животен пат.

Измислување сказни

од

Човек треба да е многу внимателен кога измислува сказни. Децата ги знаат сите. А би сакале да слушнат уште. Други. Нови. Но, тие мора да бидат како старите, познатите. И не смеат да бидат исти.

Гласот на писателот

од

Македонскиот писател молчи. Македонските писатели останаа неми на сите случувања што во изминатиов период беа наше секојдневие.

Животот на поетот

од

Тешко е со една реченица да се окарактеризира некој поет или писател-великан. Но рускиот писател Сергеј Сумин се решава на еден таков книжевен експеримент. Се чини успешно го изведе тоа. Ова е само избор од неговиот обид.