Културологија

Готика и постмодерна готика

од

   „Но, готската уметност е возвишена … таа предизвикува целото битие да се прошири во бескрајноста; земјата и воздухот, природата и уметноста, сите протекуваат…

Македонските селидби и македонската креативна генетика

од

Не може да не се забележи дека другојазичноста кај македон­ските литературни творци, која во минатото квантитативно се извишуваше дури и над своејазичноста, односно над македонојазичноста, од една страна резултира од статусот на поробен и обесправен народ, а од друга страна е резултат, главно, на преселбите на Македонците.

Мирослав Крлежа пред мапата на македонскиот национален ентитет

од

Во рамките на нашиов сегашен пристап кон Крлежа интерес привлекува само неговото искажување во разговорот со делегацијата на Струшките вечери на поезијата на 19 септември 1979 година во неговиот дом во Загреб.

Консумирање на новата женственост

од

Дека човековиот ум мисли и спознава во бинарни опозиции веќе не е никаква новост, баш како ни повеќевековното припишување на другата, темната страна од опозицијата на женското и женственото.