Претставуваме

Фусноти по сеќавање

од

Родена на 13 март 1984 година во Скопје, Република Македонија.
Досега ги има објавено збирките поезија: „Постоењето на динамиката“, „Јас сум некаде на друго место“ и „Фусноти по сеќавање“.

Проектот Quiet Hiroshima

од

Quiet Hiroshima е проект што датира од 2013 година и е соработка помеѓу композиторот и продуцент Гаврило Миловановиќ и дипломираниот соло-пејач Симона Петровска.