Стари занаети

Од телото на мајката Земја

од

Грнчарството е еден доста креативен занает, кој ве примамува со својата убавина и со своите тајни. Неговата главна состојка е глината, која е сокриена длабоко во пазувите на земјата.

Врисок од внатрешноста

од

Чекорејќи по вжештената калдрма на Старата скопска чаршија, наидовме на едно дуќанче во кое царуваше разновидноста. Во неговата внатрешност мирно „спиеја“ разни предмети изработени од дрво, мермерни скулптури и сл.

Не признава смрт

од

Моделот на чевлите низ времето многу се разликува , од култура до култура, а првичниот изглед се поврзува со нивната намена.