Стари занаети

Мртви предмети со душа

од

Македонската тамбура е составена од четири челични жици, во два реда од по две жици закачени на метална опашка и придржени со лебдечки мост на телото на тамбурата.