број 12

Изгубената половина

од

Извонреден стрип на бразилскиот цртач Рикардо Јошио Окама Токумото, кој твори под псевдонимот Ryot Iras. Во стрипот станува збор за наоѓање на изгубената половина и соединување со неа во една целина.