Број 121

Вечно туѓа

од

Со векови овој карпест регион гордо им пркосел на централните власти во Париз, а населението таму станувало сè поразнолико. Шпанци, Мароканци, Италијанци и понекој морнар од Марсеј доаѓале и зачнувале деца со локалните убавици од сувите, напуштени висови.

Зошто да се (пре)прочита „Санитарна енигма“ и тоа токму во оваа пандемична 2020

од

Кој е главниот вишок во врска со овој вирус (па и со кој било нареден/ нов)? И дали требаше да ни се случи вирусот за да го сфатиме вистинското значење на вишокот?

Сенката на амбисот во шуплината на светот Луцидната поетика на Ели Урбина

од

Ели Урбина за своето творештво вели дека се развивало и создавало под силно влијание на македонскиот поет Матеја Матевски. Преку поезијата на Матевски, Ели негува суштинска поврзаност со македонската книжевна традиција и црпи длабинска инспирација.

Номадот Ацо Шопов

од

Геопоетиката се соединува со митопоетиката: за поетот-номад се суштински едноставните големи нешта – Сонцето, Ѕвездите, Елементите, Жената – оние што учествуваа во создавањето на Првичниот Свет и на Првата Песна. Стареејќи биолошки, номадот духовно се подмладува, се враќа кон своето прапостоење.