број 13

Хероин

од

Краток, но навистина одличен и поучен стрип за последиците од користењето на една од најтешките дроги во светот.

Мисли без протокол

од

Избор од дваесетина афоризми, земени од книгата „Мисли без протокол“ која излезе од печат во 2008 година на македонскиот хуморист и сатиричар Иван Карадак.