број 47

Носталгија

од

Мојот град е носталгичен. Мојот град е некој друг, во мојот град има нови луѓе, мојот град е дом на многу на кои порано не бил.

Трилер прошетка во Истанбул

од

Извадок од романот на еден од најчитаните турски писатели, Ахмет Умит, чија генијална идеја се состои во концептот преку истражување на серија на убиства да ја претстави милениумската историја на еден од највоодушевувачките градови.

Раѓањето на американската демократија

од

Сепак, и покрај таквата демократска поставеност на власта во Америка според Токвил, американската демократија би можела да се соочи со одредени опасности како од општествена природа, така и од институционален карактер.