број 97

РОМАНОТ ДОБИТНИК НА ГОНКУРОВАТА НАГРАДА, „БУСОЛА“, ОБЈАВЕН ВО „АНТОЛОГ“

од

Возбудлива и убедлива ерудиција, со зачудувачки референции на композитори од деветнаесеттиот век и езотерични ориенталисти. Како да ги поврзал Балзак и Агата Кристи на еден магичен начин!

Митски секвенции во „Улис“: Потрагата за љубов и за семејство

од

Овој труд ги анализира митските паралели во Улис преку ликовите од овие две дела со помош на концептот за мит на Мелетински, според кој митските паралели се користат за да го „структурираат описот на современиот живот и внатрешните мисли“

Размисли и совети за чинот на пишување од Ернест Хемингвеј

од

Кога пишував, ми беше неопходно да прочитам што сум напишал. Ако продолжите да размислувате за тоа, ќе го изгубите она што сте го напишале претходно уште пред да продолжите следниот ден. Потребно е да вежбате, да бидете уморни во телото и да водите љубов со оној што го љубите.

КОЛЕДЕ 1964 год.

од

И така цела вечер ништо не прозборев, целиот се бев внел во ова чудо на техниката наречено телевизор. Ова за мене беше како направа излезена од моите соништа. Гледав ситуации, луѓе и настани кои се случуваа речиси во сегашноста а јас ги доживував како да се случуваат до мене во собата во која седев. Тоа во мојата глава предизвукуваше конфликт на она на што бев навикнат и она што сега го следав со свои очи. Никогаш не бев чул дека ова е можно.