култура

Младите македонски автори се меѓу најуспешните на просторот на поранешна Југославија

од

Младата генерација македонски автори создава творештво кое достоинствено ја претставува современата македонска книжевност и надвор од нашите граници.

Културата на слободата

од

Одличен есеј на нобеловецот Варгас Љоса во кој зборува за модернизацијата и нејзините последици по културата и културниот идентитет, како и за промените кои напредокот ги носи со себе.