Автобиографија

Браун е американски цртач кој соработувал со многу попознатиот Роберт Крамб. Во овој краток стрип брилијантно го прераскажува својот живот со неколку потези на цртачкото перо.

авто-биографија 1

авто-биографија 2

Напишано од
More from РЕПЕР
Скопје, центарот на крзнарството
Пред триста години, градот Скопје бил центар на Балканот за ќурчиите. Ќурчија...
Повеќе
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *