90 години од раѓањето на Ацо Шопов

По повод 90 години од раѓањето на Ацо Шопов објавуваме неколку рецитали на неговата поезија, како и сеќавања од негови блиски колеги и соработници.

По повод 90 години од раѓањето на Ацо Шопов објавуваме неколку рецитали на неговата поезија, како и сеќавања од негови блиски колеги и соработници.

 

[vsw id=”Bww0-iBTWRE” source=”youtube” width=”600″ height=”500″ autoplay=”no”]

 

[vsw id=”nsFcYR6qGiA” source=”youtube” width=”600″ height=”500″ autoplay=”no”]

 

[vsw id=”uAmHx6OVdQo” source=”youtube” width=”600″ height=”500″ autoplay=”no”]

 

[vsw id=”_4XFwmTkWmA” source=”youtube” width=”600″ height=”500″ autoplay=”no”]

 

[vsw id=”JzxnWvwJ9kE” source=”youtube” width=”600″ height=”500″ autoplay=”no”]

 

Сеќавања за Ацо Шопов

 

[vsw id=”9Ahx8tPZ60M” source=”youtube” width=”600″ height=”400″ autoplay=”no”]

 

[vsw id=”adAo5U_7Jlw” source=”youtube” width=”600″ height=”500″ autoplay=”no”]

 

[vsw id=”NMMUrUQRmRY” source=”youtube” width=”600″ height=”500″ autoplay=”no”]

 

[vsw id=”MnRccD97-gg” source=”youtube” width=”500″ height=”600″ autoplay=”no”]

 

Напишано од
More from РЕПЕР
Кон МЕШ од Ричард Хукер
МЕШ е книга за тројца армиски доктори, за нивните дружења, случки и...
Повеќе
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *