Поезија

БРЕМЕ

од

Навечер, ни шанковите не го издржуваат.
Напладне, сите брзаат некаде
и страшно добро глумат дека не го препознаваат.