Поезија

Книжен молец

од

Патрик Котер е роден во Корк, Ирска, 1963 година, каде што и денес живее и работи како директор на Манстер литературниот центар