Расказ

ШТО ИМ СЕ СЛУЧУВАШЕ НА Г-ИНОТ А. И Г-ИНОТ И.

од

г-инот И. и г-инот А. се најдоа пред некоја пресушена чешма … споменик од партизанските денови со срп и чекан врежани во каменот… не се најдоа, туку беа седнати на две столици со грб еден кон друг…