Расказ

Јагне за касапење

од

Кога часовникот означи десет минути до пет, таа почна да наслушнува и, неколку минути подоцна, точно како и секогаш, ги слушна гумите надвор на патеката од чакал.