број 48

Рака

од

Дали животот на една личност може да се сумира само преку предметите што ги држи во својата рака?

Dulce et utile (Ем корисно ем убаво) – Кога науката станува забава.

од

Прототипови на соларни автомобили, првата и единствена подморница во историјата запленета на Германците на отворено море, оригиналните парчиња од вселенските летата на НАСА (Аполо…