број 53-54

Магла и ноќ

од

Еден од најголемите турски писатели на 18 мај доаѓа во Македонија на Фестивалот ПроЗаБалкан. На 20 мај од 15.30 ќе потпишува книги во Книжевниот центар „Антолог“!