Магдалена Делкова

Врисок од внатрешноста

од

Чекорејќи по вжештената калдрма на Старата скопска чаршија, наидовме на едно дуќанче во кое царуваше разновидноста. Во неговата внатрешност мирно „спиеја“ разни предмети изработени од дрво, мермерни скулптури и сл.