претставуваме

Луѓе-риби

од

Приказната лебди во главата долго после читањето, оставајќи го читателот во својата чудна, но прекрасна орбита.

Додека ја распакувам мојата библиотека

од

Ја распакувам мојата библиотека. Да. Книгите сè уште не се на полиците, сè уште не се допрени од слабата здодевност на редот. Не можам да чекорам покрај нивната низа, ниту пак да ѝ ги дадам на разгледување на пријателската публика.