Книжевност

Филмска адаптација на книжевното дело ,,Македонска крвава свадба”

од

Една од најпопуларните драми во македонската литература воопшто е трагедијата ,,Македонска крвава свадба’’ од Војдан Поп Георгиев (Чернодрински). Драмата е напишана во 1900 година,…

ПОТРЕБНА ДОБЕЛЕШКА ПРЕД КНИГАТА ТРИБУН, ХРОНИСТЕРИК, НОМАД

од

(пре)именување Поводот за ова размислување „во процес“ е едно мое антиупатство (бр.89), од пред десетина и повеќе години, инспирирано од посетата на Риека, Гувернеровата…

ВЕРОЈАТНОСТА, МОТИВОТ И МОТИВАЦИЈАТА ВО ДРАМАТА „ГОСПОДА ГЛЕМБАЕВИ“ – М. КРЛЕЖА

од

Веројатноста е иманентна категорија на литературата која не подлежи на проверка на вистинитоста, туку проверка на правилата на родот и контекстот односно „светот“ во…

Културалниот идентитет во акустичните матрици на Блаже Конески

од

Богатата и надарена природа на Блаже Конески за релативно кратко време дала извонредни резултати во македонската поезија и белетристика, во литературниот есеј, во областа…