број 35

Луѓе-риби

од

Приказната лебди во главата долго после читањето, оставајќи го читателот во својата чудна, но прекрасна орбита.