број 98-99

„Го силувавме ежот“ – Боцка по сите пори

од

Користејќи ги сатирата и афоризмот како стилска одредница и со јасни и впечатливи референции од не толку далечното минато за владеењето на тој ЕДЕН режим, Анѓеловски умешно го разобличува режимот, доведувајќи го до совршена апсурдност

Раскази со значење на еден цел космос

од

Како и секогаш, Неделковски умее реалистичната постапка во своите дела паралелно да ја испреплетува со магиски елементи и со надреалиситчни и гротескни ситуации.

(Кон збирката „Ѕидот белутрак“ од Велко Неделковски)