поезија

НеМил мој

од

Три песни од младата поетеса Катерина Диманова коишто пленат со својата лиричност и емотивност, но и со својата луцидност.