хумор

Ненси е среќна!

од

Што прави едно осумгодишно девојче откако ќе најде пари на улица? Уште подобро прашање би било – а како ќе заврши нејзиниот ден? Прочитајте го стрипот за да дознаете.

Мисли без протокол

од

Избор од дваесетина афоризми, земени од книгата „Мисли без протокол“ која излезе од печат во 2008 година на македонскиот хуморист и сатиричар Иван Карадак.

Автобиографија

од

Браун е американски цртач кој соработувал со многу попознатиот Роберт Крамб. Во овој краток стрип брилијантно го прераскажува својот живот со неколку потези на цртачкото перо.