Рецензија

OД МЕГАУСПЕШНА ПРЕТСТАВА ДО КОМПАКТЕН И МОЌЕН РОМАН

од

Игор Штикс (1977, Сараево), писател, универзитетски професор, публицист, глобтротер, активист, еден од најмаркантите ангажирани интелектуалци, регионални и европски… И, повторно, Писател. Од несомнено европски…

Кон „Рута Таненбаум“ од Миљенко Јерговиќ

од

Кога се зборува за Рута не може, а да не се зборува за ѓаволската природа на нејзиниот лик. Како да е зачната од ѓаволот, а со оглед на тоа што не се знае кој е нејзиниот татко, оваа можност може ама и не мора да се исклучи.

Кон „Министерство на болката“ од Дубравка Угрешиќ

од

Откако го напушта домот во Загреб, Тања Луциќ, професорка по книжевност, се наоѓа во Амстердам, каде е ангажирана да предава на јазикот чија земја се распаднала. Нејзините студенти се млади луѓе со статус на бегалци кои ја делат нејзината поранешна татковина. Во обид да ја олесни колективната болка, Тања создава имагинарен музеј на југоносталгичарски експонати.