број 14

Животот на поетот

од

Тешко е со една реченица да се окарактеризира некој поет или писател-великан. Но рускиот писател Сергеј Сумин се решава на еден таков книжевен експеримент. Се чини успешно го изведе тоа. Ова е само избор од неговиот обид.

Алхемија на 21 век

од

Крстевки како да го води мисла на Влада Урошевиќ од неговата најнова книга Седмата страна на коцката: Поезијата е откривање на скриените врски помеѓу нештата кои, низ така откриени врски, ја покажуваат својата суштина, но и суштината на светот.

Врисок од внатрешноста

од

Чекорејќи по вжештената калдрма на Старата скопска чаршија, наидовме на едно дуќанче во кое царуваше разновидноста. Во неговата внатрешност мирно „спиеја“ разни предмети изработени од дрво, мермерни скулптури и сл.

Немојте да ја оваа реченица употребувате!

од

Не се знае од кои причини се употребуваат вакви реченици, но навистина се многу чести, особено во преведените текстови, во кои најверојатно оваа појава е резултат на влијанието на некоја туѓа синтакса.

Децата од планината Напф

од

Главните ликови во овој документарец се децата од планината Напф, планина што се наоѓа во срцето на Швајцарија. Филмот започнува со прекрасни пејзажи снимени во зима.