број 42

Розовото клопче

од

Јулијана Величковска еродена 1982г. во Скопје. ДипломиралаМакедонска книжевност и јужнословенски книжевности на Филолошкиот факултет во Скопје. Автор е на две книги: монографија „Дваесет години Поетска ноќ во Велестово“ (2009, ПНВ) и поетската збирка „Комарци“ (2010, ПНВ).