Мане Манушев

Лондон, извини!

од

Без никој да знае, имав навика, секогаш кога ќе тргнев да скитам низ градот, да седам долго време на една клупа. Да седам и да гледам во Темза. Толку.